Povrat robe


Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača Korisnik - kupac ima pravo u roku od 14 dana odustati od kupnje.
Rok od 14 dana počinje teći danom preuzimanja, odnosno isporuke naručene robe.
Pri tome je kupac dužan pismeno obavijestiti prodavača na e-mail adresu
 
 ikstudio@net.hr
 
Ako je kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu mora vratiti po pisanoj obavijesti prodavaču. 
Pri povratu proizvodi moraju biti neupotrebljavani i neoštećeni, sa svim pripadajućim deklaracijama i u orginalnom pakiranju  te obavezno priložiti kopiju originalnog računa te sve zajedno poslati na adresu pošiljatelja.
 

IK STUDIO 
Ilica 184
10 000 Zagreb


Troškove povrata robe snosi kupac.
Prodavač je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. 
Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.