Pravne napomene


Korištenje portala i interakcija korisnika


Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.
Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. IK STUDIO  ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu ikstudio@net.hr
Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. IK STUDIO  nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.
 

Sadržaj


Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara IK STUDIO
IK STUDIO  do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.
Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. IK STUDIO ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema IK STUDIO-u, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od IK STUDIO-a, te nadoknaditi IK STUDIO-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
IK STUDIO zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. IK STUDIO  također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.
 

Odgovornost

 
IK STUDIO ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. IK STUDIO  kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran IK STUDIO
Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga IK STUDIO  ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. IK STUDIO ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.IK STUDIO je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 
Odgovornost za materijalne nedostatke


 
IK STUDIO je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.
 
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača i prodavatelja u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, primjenjuj se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 75/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
 
Tupac je obavezan obavijestiti potrošača o postojanju vidljivih nedostataka, bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od kada je otkrio nedostatak. Kao prodavač, ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari poji se pokaže naon proteka dvije godine od prodaje stvari.
 
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.
Posebnom regulativom EU od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupovine unutar EU (neispravan proizvod, namogučnost zamjene....) svoj prigovor možete na brzi i jednostavan način podnijeti putem te platforme. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kjem od 23 službena jezika EU.a
 

Jednostrani raskid potrošačkog ugovora


Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, prema članku 72. ZZP-a jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor  se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispunjavanjem OBRASCA ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istoga ili putem e-maila; ikstudio@net.hr 
Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.Ukoliko kupac šalje obrazac elektroničkim putem, IK STUDIO  će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku. Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji  obvezuje se vratiti isporučeni proizvod IK STUDIO-a o svom trošku, na adresu poslovnice IK STUDIO-A. IK STUDIO  je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.
Prema članku 79. ZZP-a Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak  Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.